Jump to content

#DiogelIDdweud

Mae'n ddiogel dweud bod y rhan fwyaf ohonom yn teimlo'n gyffrous i fod nôl gyda'n gilydd wrth i'r cyfyngiadau godi, ond nid oes esgus am aflonyddu rhywiol na'r agweddau sy'n arwain ato.

Ydych chi erioed wedi gweld rhywbeth annerbyniol yn digwydd mewn tafarn neu glwb? Wedi clywed ffrind yn gwneud sylw amhriodol ond ddim yn gwybod a ddylech dynnu sylw at y peth neu beidio? Wedi sylwi ar rywun yn edrych yn anghyfforddus ond ddim yn teimlo'n siŵr sut i gamu i mewn?

Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Good Night Out i ddatblygu ein hymgyrch newydd #DiogelIDdweud i'ch tywys at wybodaeth ac adnoddau a fydd yn eich helpu i gydnabod aflonyddu rhywiol a'ch cyfeirio at gyngor dibynadwy ar yr hyn y gallwch ei wneud i helpu rhywun sy'n cael ei aflonyddu.

MWY O WYBODAETH


Cydweithio i atal trais yng Nghymru

Mae Uned Atal Trais Cymru (VPU) yn bartneriaeth o bobl angerddol o gynghrair o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal pob math o drais ledled Cymru.

Rhaglenni a phrosiectau

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid a darparwyr gwasanaeth i ddarparu rhaglenni a phrosiectau sy'n sicrhau bod gweithgaredd atal trais yng Nghymru yn effeithiol ac yn gynaliadwy.

Rhaglenni a Phrosiectau Diweddaraf

Ymchwil a Thystiolaeth

Fel uned amlasiantaeth, gyda chefnogaeth tîm o ddadansoddwyr ac ymchwilwyr, rydym yn gallu cynnal ymchwil i atal trais yng Nghymru. Rydym hefyd yn curadu'r ymchwil a'r dystiolaeth ddiweddaraf i gefnogi ein gwaith ni a'n partneriaid.

Y newyddion diweddaraf

Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith trwy ein newyddion a'n blog.